Tutorijali

Kada se registuje delatnost, često  se javlja dilema oko pravnog oblika, da  li…

Preduzetnik
7

Prema članu 32 Zakona o porezu na dohodak građana postoje sledeće kategorije preduzetnika 

Preduzetnik
9

Prema članu 32 Zakona o porezu na dohodak građana postoje sledeće kategorije preduzetnika 

Paušal
6